Augalinės žaliavos

              Ne vien gėlių žiedai naudojami parfumerijos pramonėje. Kai kurios žalia­vos, kurias kasdien naudojame kitiems tikslams, taip pat yra žinomos parfumeriams.

ŽIEDAI, ŽIEDLAPIAI, PUMPURAI, VAINIKLAPIAI

Ryšys tarp žiedų ir kvepalų visiškai aiškus. Tačiau prabėgo daug laiko, kol gėles pradėta naudoti parfumerijoje. Žmonėms reikėjo ryžto, išradingu­mo, lakios vaizduotės, kad viename flakone sutelktų visą “augalų dvasios” j vai rovę ir kerus.

Jau daugiau kaip tris tūkstančius metų kvepalų mėgėjai iš visų gėlių la­biausiai pamėgę rožę. Homeras mini rožių aliejų, kuriuo Afroditė trinda­vo Hektoro kūną. Aliejų gaudavo žiedlapius maceruodami alyvų alyvoje. Islamo šalių parfumeriai pirmieji pradėjo distiliuoti Damasko rožės žied­lapius. Persijos miestas Sirazas nuo VIII amžiaus buvo garsus rožių vande­niu, kurį iki XVII amžiaus eksportuodavo j Europą, Indiją ir Kiniją. Farma­cijos pramonėje ir kulinarijoje naudojamą rožių vandenį visais laikais, nuo Renesanso iki XIX amžiaus, labai vertino Vakarų Europos parfume­riai, o persų sultonai pažengė dar toliau – j savo čiužinius kimšdavo bran­giai kainuojančius žiedlapius.

Iš šimtų žinomų rožių rūšių parfumerijos pramonėje naudojamos dvi: Ro­sa centifolia, vadinama dar gegužine arba Provanso rože, auginama Gra­sė, Maroke, ir Rosa damascena, Damasko rožė, auginama Bulgarijoje ir Turkijoje. Iš Graso centifolia, ekstrahuojant lakiaisiais tirpikliais, gaunamas konkretas, paskui – absoliutas. Maroko centifolia ir Turkijos damascena apdorojamos ir tirpikliais, ir garu; pastaruoju būdu gaunamas eterinis alie­jus. Bulgariškoji damascena apdorojama tik garu. Rožės žiedlapių skyni­mas yra labai subtilus darbas. Didžiausias rožių žiedlapių priešas yra sau­lė, nes karštu dienos metu rožių kvapas būna stipresnis, bet ne toks malo­nus. Todėl žiedlapiai renkami vos patekėjus saulei, lapelis po lapelio, ir kuo greičiau. Daugiausia lakiųjų medžiagų žiedlapiuose yra apie pusę devynių. Labai patyręs rinkėjas surenka nuo penkių iki aštuonių kilogra­mų žiedlapių per valandą, stropiausiems kartais pavyksta surinkti iki pen­kiasdešimties kilogramų per dieną. Jei šis skaičius kam nors atrodo labai įspūdingas, galima pridurti, jog reikia penkių tonų žiedlapių vienam kilo­gramui kvapiosios esencijos gauti! Taigi iŠ kasdienio surinkto derliaus ga­lima gauti truputį daugiau negu vieną gramą gryno kvapiojo aliejaus… Šį aliejų sudaro apie trys šimtai molekulinių sudedamųjų dalių.

burberry-brit-edt-moterims-100ml-testeris

Tam yra SPA etiketas, kuris ir kuria palan­kią terpę gerai kliento dvasinei ir fizinei būklei pasiekti. Svarbi SPA darbo kryptis yra konsul­tuoti ir šviesti, kad lankytojai galėtų namie tęs­ti tai, kas jiems rekomenduojama SPA salone.

SPA salono procedūros

Bazinės SPA salono procedūros yra kūno, o veido, plaukų, nagų — papildomos procedūros.Vienas svarbiausių SPA salono struktūros komponentų yra atskira kiekvienam klientui pa­talpa, kurioje su juo dirba specialistas pagal jo individualią programą. SPA salonų darbuotojai yra tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai, o procedūroms naudojamos tik rinktinės, dažnai unikalios priemonės, gamtos produktai ir kosme­tikos serijos, sukurtos ir skirtos SPA. Iš gamtos — gydomosios druskos, gydomieji purvai, augalinės žaliavos, tačiau svarbiausią vietą užima vanduo. Juk SPA — tai „sveikata vandens dėka”, nes su vandens švelniu bangavimu, tyliu čiurlenimu at­eina kūno ir sielos ramybė, susitaikymas ir susi­liejimas su gamta, taip per vandenį realizuojama SPA koncepcija — sugrąžinti žmogų žmogui ir gam­tai. SPA salonai siūlo daug ir įvairių šalto ir karš­to vandens procedūrų — su gėlu ir vandenyno van­denimis dušų, vonių, baseinų, krioklių, taip pat įviniojimų su jūros ir žemyno augalais, aliejais bei gydomuoju purvu ar moliu. Su vandeniu deri­namos pirčių procedūros,o su jomis —masažai. SPA salonuose dirba kvalifikuočiausi masažuo­tojai, juose atliekami visokiausi masažai.Kūno priežiūra SPA salonuose — tai proce­dūrų visuma, kuri užima svarbiausią vietą tarp visų salono paslaugų. Būtina yra detoksikaci­jos procedūra, be kurios neįmanoma pagerinti odos būklės. Ji padeda organizmui išskirti kenksmingas medžiagas. Išvalius gyvybiškai svarbias organizmo sistemas, žmogus pajaunė-ja ir atgauna gyvenimo džiaugsmą.

spa_kvepalai

SPA programos

SPA, skirtingai negu paprastuose salonuo­se, klientui siūlomas paslaugų kompleksas — ir ne tik SPA kurortuose, bet ir SPA salone mies­te, per vieną dieną. SPA paslaugos — tai ne pa­vienės procedūros, o pagal pasirinktą tikslą su­kurta   programa,   sudaryta   iš   daugybės procedūrų, veikiančių reikiama linkme. SPA pro­gramos būna vienadienės ir daugiadienės.

Pateiksime septynių dienų organizmo stipri­nimo programos pavyzdį:

♦ Pirmiausia klientą apžiūri gydytoj as.

Po to jam skiriama individuali fizinių prati­mų programa, stiprinanti širdies ir kraujagys­lių sistemą ir raumenų tonusą.

♦ Pratimai daromi kasdien, krūvis didinamas
pamažu.

Programą sudaro talasoterapijos, krioterapi­jos kursai ir sporto masažas.

Derinant su hidromasažu šią programą ga­lima rekomenduoti nuo sąnarių ir nugaros skausmų, artritų, osteoporozės, skysčių susi­kaupimo organizme.

Pagrindinį kursą papildys:

 • įviniojimasjūros purvu;
 • „šarko” dušas, gerinantis kraujotaką ir or­ganizmo valymą;
 • masažo seansai.

Visų rūšių procedūras taip pat apima svorio mažinimo, anlistresinė, jauninimo daugiadienės programos.

Vienos dienos programos yra ilgos (klientas SPA salone praleidžia visą dieną) ir trumpos (jos trunka nuo vienos iki kelių valandų).

Pavyzdinė dienos „Liuks” programa:

 • talasoterapijos seansas;
 • sauna;
 • aromatinė garų procedūra;
 • kontrastinis dušas;
 • atliekama veido valymo procedūra;
 • po to siūlomi vegetariški pietūs ir žolelių arbata.

Trumpos programos skirtos tiems klientams, kurie negali SPA salone praleisti visos dienos. Pavyzdžiui:

„SPA absoliut”. Trunka 1 vai. 55 min.

♦ gydomasis masažas;

♦ veido kaukė su šilko proteinais.
„Vandenyno dovanos”. Trunka 1 vai. 40 min.

♦ aromatinis Mniojimas su vandenyno dum­
bliais;

♦ vandenyno druskos ir dumblių vonia.
„Taičio pasaka”. Trunka 1 vai. 25 min.

♦               jūros vonia su jazminais ir kitų augalų žied­
lapiais.

„Mistinė kelionė”. Trunka 3 vai. 25 min.

 • havajiškas paralelinis keturių rankų ma­sažas;
 • kūno valomoji procedūra naudojant kosmetiką.

Plaukų reikšmė žmogui tampa vis daugiau estetinė negu praktinė. Jų forma, spalva, o ypač būklė didžiąja dalimi lemia moters pa­trauklumą. Taigi būtina plaukais rūpintis ir juos teisingai prižiūrėti, o tam reikia šiek tiek žinių. Šioje srityje yra daug mitų ir nepagristų teiginių, kuriuos, kad ir kaip paradoksalu, daž­niausiai skleidžia kai kurių plaukų priežiūros priemonių gamintojai. Pavyzdžiui, vienas tokių teiginių yra tai, kad „kasdien po kelis kartus plauti galvą visiškai nekenksminga”. Vieninte­lės kam tai nekenkia, yra pačios parfumerijos firmos. Dauguma plaukų ir odos specialistų mano priešingai. Kitas teiginys: siūloma nau­doti šampūnus nuo pleiskanų, tačiau nepers-pėjama, kad plauti galvą tokiais šampūnais kai pleiskanų nėra — žalinga.

Kas tai yra plaukas? 97 proc. jo sudaro balty­mas keratinas, kuriame yra geležies, vario, cin­ko, chromo bei kitų mikroelementų ir vitaminų A, B, C, D ir P. Tris plauko svorio procentus sudaro vanduo.

Plaukas skiriamas i dvi dalis: šaknį — giliai odoje ir stiebą, arba plauko kūną — virš odos. Plauko šaknis baigiasi sustorėjimu, vadinamu plauko svogūnėliu. Plauko ląstelės susidaro šia­me svogūnėlyje, kuris yra pačiame maišelio (fo-likulo) dugne. Būtent iš šio svogūnėlio plau­kas pradeda augti. Plaukai auga visą laiką: naujos ląstelės formuojasi, bręsta ir žūva, plau­ką stumdamos pirmyn. Iš odos jungiamojo au­dinio susidaro Įdubimas į plauko svogūnėlį, va­dinamasis plauko spenelis, kuris maitina plau­ką. Nuo jo priklauso plauko būklė ir augimas.

Matoma plauko dalis — stiebas susideda iš trijų sluoksnių: vidinio (šerdies), vidurinio (žie­vės) ir išorinio (kutikulės). Vidinio sluoksnio.

parfumerija_kvepinkis.lt